Български (България)English (United Kingdom)French (French)
п»ї

   Имаме удоволствието да Ви представим  нашата 100% частна фирма КРЕМИС 09 ЕООД. Основната дейност на фирмата ни е производството на облекла и посредничество между чуждестранните ни бизнес партъори и различни производители в България.
КРЕМИС 09 ЕООД е създадена в средата на 2009 година като наследник на група фирми, работещи в сферата на производството на дамски облекла от 1990 г.

КРЕМИС 09 ЕООД е специализирана в производството на връхни облекла като шлифери, якета, палта от кашмир, варена вълна, полиестер, непромукаеми материи, вълна и други. Висококвалифицирания ни персонал и специализираното оборудване гарантират високото качество на произвежданите продукти.

1

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2014– 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Проект N:BG05M9OP001-1.003-2540-C01

Прес съобщение

“Кремис 09”ЕООД сключи договор за изпълнение на Проект „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В отговор на развитието на своята дейност и съобразно поставените цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и на конкретната процедура BG05M9OP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, КРЕМИС 09 ЕООД стартира изпълнение на Проект „Ново работно място 2015“. Целта на проекта е осигуряване на заетост на 45 (четиридесет и пет )лица за 12 месеца субсидирана заетост (вкл. и чрез ползване на инвестиционна подкрепа), както и след това за още 12 месеца Бенефициента да запази минимум 23(двадесет и три ) работни места. Кремис 09 ЕООД е дружество с опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение, вкл. успешно изпълнени проекти.

Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца, а общата му прогнозна стойност и на безвъзмездното финансиране е 320 170.38лева, при 272 146.52лева – европейско финансиране и 48 025.86 лева - национално финансиране. Предвидени са 3 ( три ) дейности 
Д1: Организация и управление на проекта;
Д2: Информиране и публичност;
Д3: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца и

Място на изпълнение на проекта е гр. гр.Койнаре ул.Христо Ботев 4 
Индикатор за изпълнение (1) е включени в заетост безработни и неактивни участници с целева стойност - 22 лица, а индикатор за резултат (2) е безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа - целева стойност - 11 лица.

Кремис 09 ЕООД отправя покана за присъствие на официално събитие за представяне на проекта и запознаване на обществеността с него, целите и резултатите. Събитието е отворено, като специално поканени са представители на ръководството, работници и служители, доставчици и клиенти, партньори, медии и др.Дата на провеждане: 15.06.2017г. от 15:00 часаМясто на провеждане: гр.Койнаре ул.Христо Ботев 4