Български (България)English (United Kingdom)French (French)

 


 00359/2-832-43-31  София 1233 жк Фондови жилища ул. Пражка пролет
бл.3, вх.Б, ап.46
   

 cremys09@mail.bg          
 Представителство във Франция Джи Ем Ти Дифюзион
 тел. 0033/5 61 85 58 59; факс 0033/5 61 85 58 60; 31700 
 Корнебарию,  ул. Шмен Сен Рок, 2;
 и-мейл:gmt@gmtdiffusion.com

 00359/2-832.43.31  България
Е-мейл